Slektsstevne i Mjeldalen sommeren 2000

Family reunion in Mjeldalen 

June 2000

 

 

 

Bilde fra artikkelen Ostringen hadde om slektstevnet i Mjeldalen (datert 9. juni 2000). Omtrent 160 etterkommere av Ole og Lina Steffensen var samlet i Haus og Mjeldalen. Ole og Lina hadde 5 barn, de fikk 23 barnebarn, 52 oldebarn og i dag er det 72 tippoldebarn og 17 tipp-tippoldebarn i slekten. 

Picture from the "Ostringen" June 9, 2000 and the article about the family reunion  where 160 of Ole and Lina's descendants participated.  Ole and Lina had 5 children, 23 grandchildren, 52 great-grandchildren; and today there are  72 great-great-grandchildren and 17 great-great-great-grandchildren in the family.

 

Back to "My genealogy page"

Page updated: 6-28-2001

Hanne Leira Knutsen