Mons Johannesson Øvre Mjelde (1744-1789)

Back to "My genealogy page"

Page updated: 6-20-2001

Hanne Leira Knutsen

Genetic parents:

Johannes Johannesson N. Askeland Øvre Mjelde (1710-1746)

Synneva Olavsdtr. Kyrkjebruvik (1703-1788)

Genetic children:   

Synneva (1779-1863)

Johannes (1780-1781)

Marta (1782-1861)

Johannes (1786-1880)

Mikjel (1788-1791)  

Other relations:        

Wife:  

Kristi Håvardsdtr. (1756-1842), married 1778

 

 

 

 

Sisters and brothers:

Johannes (1733-1733)

Johannes (1735-1758)

Brita (1737-1803)

Olav (1739-1800)

Mons (1741-1741)

Gjertrud (1743-1743)

 

 

Basic Data:

Dette er Mons Johannessen d.y. Mons overtok skjøtet på halvparten av gården fra moren Synneva, senere bygslet han eiendomsdelene som søsknene Ole og Britha hadde arvet. Da hadde han hele bruket: halvparten eide han og en halvpart bygslet han. Dette er bruk nr. 5 (Lussiane).  Mons var gift med Kristi Håvardsdtr, og da han døde arvet enken halvparten av bruket mens barna Johannes og Mikkel fikk 1/3 hver og døtrene Synnøve og Martha fikk 1/6 hver. Synnøve var gift med Anders Monsen Ø. Mjelde og Martha med Jørgen Olsen M. Mjelde. Den yngste sønnen Mikkel døde i 1791 3 år gammel og Kristi arvet sin sønn. 

I 1778 giftet Kristi seg med Mons sin fetter Ole Monsen Ø. Mjelde.  I 1800 ble arven ettter sønnen Mikkel overført til Kristi og Mons sin sønn Johannes (1786-1880). I 1805 ble også Kristi sin del av arven solgt til Johannes som nå overtok bruket (bnr. 6). Dette bruket ble kalt Jornane etter Johannes sin kone Jorna Olsdtr. N. Mjelde (1788-1847). Den andre halvparten av det opprinnelige bruket (bnr. 5) var det onkelen Ole Johannesen Hartveit sine arvinger som eide, og sønnen Mikkel Olsen (Lussi-Mikkel overtok dette.(GfM s. 97-99)