Olina Maria Mikjelsd. Ø. Mjelde 

(1868-1947)

 

Se bilder fra Steffensen slektsstevnet i Mjeldalen juni 2000. Photos from the Steffensen family reunion June 2000 of Lina and Ole's descendants.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to "My genealogy page"

Page updated: 05-03-2001

Hanne Leira Knutsen

Genetic parents:

Mikjel Olavsson Hartveit Øvre Mjelde (1841-1894)

Kari Olavsd. Øvre Mjelde (1832-1898)

Genetic children:   

Klara Amanda (1893-1995)  

Margit Johanna  (1894-1979)

Sverre (1899-1979) 

Olaf (1903 -1979)

Otto  (1909 - 2000) 

 

 

Other relations:        

Husband:

Ole Steffensen Mellingen (1872-1944)

 

 

 

 

Sisters and brothers:

Anna Maria (1864)

Olav

Mikal (1870)

Marta (1872-1945)

Basic Data: 

(An extract from a presentation of the Steffensen family made by Marit Selvik Kallekleiv)

Øvre Mjelde: The Norwegian Tax Rolls show that Mjeldalen (The Mjelde Valley) was crown land during the union of Norway and Denmark (1450-1814). The Garmann Estate was located on the land of the present Nedre Mjelde, the estate had its own church with the Chaplain's House and the Vicarage. On the location of the old Vicarage,  Ungdomshuset  (The Mjeldalen Public Hall) was built in the 1920s. At the farm Midt Mjelde, there were two so called "Enkesæter" (widow's residence) for the ministers' widows and the Sexton's House.  

In the upper part of  the Mjelde Valley Lina lived with her father Mikkel, mother Kari and four siblings at the old "cluster farm". A cluster farm  is a farm where all the buildings which belongs to several farms are set closely together similar to a village structure (compare with Havrå). This was done for practical reasons and in order to not destroy good farmland by building houses where the fields would yield a good crop. The parcels surrounding the farm were divided between the farms; the outlying fields hillside; the summer pastures and peat bogs in the mountain area around Blekktødna . Fuel was stored in peat houses. The old Peat House owned by "Barbuane" is still intact.

Today there are three buildings left of "Torget" (The Square) -  the old cluster farm.  An old pine tree is still there in front of one of the houses, "Tosten-huset"(The Tosten House). The tree was planted by Mikkel Hartveit (or so the story says) who was called "Lussi-Mikkjel", Lina's father. The tree has two trunks tday because "Lussi-Per" climbed the tree and broke its top. 

Late 19th century the fields were apportioned and divided between the farms. Lussiane were allotted the lower farm and the farmhouse was moved to its present location.

There are many stories about Mikkel Olsen Hartveit (1841-1894). One is about his physical strength, for which he was famous. At the time when Vossebanen (the Voss Railroad) was built, the railroad workers used to visit the local inn at Haus for a drink. If they became too noisy, Mikkel was sent for and he "cleaned the house". One time he turned the railroad workers out and threw them all into the sea. They never visited the inn again.  It was also Lussi-Mikkel's honor to lead the procession on May 17th, and to be  the one to carry the red, white and blue Norwegian flag after the union with Sweden was terminated in 1905 and the Swedish colors was removed from the flag.

 (Source: Torstein Selvik ”Gardssoga for Mjeldalen” (Farm history of Mjeldalen),  1985, – published by  Osterøy Sogelag 2000).  

After Mikkel died in 1894, the farm was sold. However, April 16th, 1910, Ole and Lina bought Lina’s ancestral farm in Mjeldalen and the farm was once more owned by the family. The name of the farm was “Lussiane” (The Lussi’s) after the authorative mistress of the farm (1793-1869).  Today, the farm belongs to Ole and Linas grandson Olav.

There are pictures of the old farm at Øvre Mjelde, the Vicarage at Midt Mjelde, the old Mjelde Church and the Garmann Estate hanging on the wall at Ungdomshuset (Mjeldalen Public Hall). Here you will also find pictures of the three bridal costumes that were used in the area. The Hartveit bridal costume and bridal crown are still in use.

(to be continued...)

 

Dette er et utdrag fra en presentasjon av Steffensenfamilien som Marit Selvik Kallekleiv har laget:

Øvre Mjelde: Skattematrikkelen viser at Mjeldalen var krongods i dansketiden.  I Nedre Mjelde lå Garmannsgodset med egen kirke, i Midt Mjelde lå kapellanhuset eller prestegarden der Ungdomshuset ble bygget i 20-årene,  klokkargarden og to såkalte ”enkesæter” for presteenker.  

Øverst i dalen vokste Lina opp sammen med faren Mikkel, mor Kari og 4 søsken i det gamle klyngetunet som den gang lå på haugen like bak huset til Mons og Harriet Mjelde (Barbu-huset).  Jordteigene var spredt rundt hele Øvste Mjelda, utmark langs dalsidene og sommerbeite og torvmyrer på fjellet rundt Blekktødna.   Brensel ble lagret i torvhus. Barbu-torvhuset fins den dag i dag.   I dag er det 3 hus på ”Torget” der gamletunet lå.   Framfor ett av husene (Tosten-huset) står et stort gammelt lutende furutre. Det fortelles at Mikkel Hartveit plantet dette – det må være far til Lina, Lussi-Mikkjel. Treet har to stammer. Det var fordi ”Lussi-Per” hadde klatret i treet og ødela toppen slik at den ble delt i to. 

Like før hundreårskiftet var det utskiftning, jord ble fordelt, hus ble flyttet ut slik de ligger i dag.  Steffensen eller Lussiane fekk den nederste gården 

Det fortelles også at Mikkel Olsen Hartveit (1841-1894).– Lussi-Mikkel – var kjempesterk og viden kjent for si enorme muskelkraft.  Da Vossebanen ble bygget kom ”slusken” over til gjesgiveriet i Haus. Ble det bråk ble Mikkel hentet og han ryddet opp. Ved en anledning ryddet han stuen og jaget hele flokken på sjøen. De kom aldri igjen. Lussi-Mikkel var flaggbærer første gang 17-maitoget gikk gjennom Mjeldalen under det rene norske flagget. (Kilde: Torstein Selvik sine skrifter ”Gardssoga for Mjeldalen”,  1985, – disse blir utgitt av Osterøy Sogelag høsten 2000). 

I fotomontasjen i Ungdomshuset henger det bilde av gamletunet i ØvreMjelde,  MidtMjeldetunet med presteboligen, den gamle Mjeldakyrkja og Garmannshuset i Nedremjelda.  Der henger også bilder av de tre brudedraktene som ble brukt i bygda.   Hartveit-kruna er i bruk den dag i dag.   

16. april 1910 ble det tinglyst skjøte til Ole og Lina på odelsgården i Mjeldalen. Gården het "Lussiane" etter en myndig kvinne som bodde på gården tidlig på attenhundretallet. Amanda var da 18 år, Margit 15 og nettopp konfirmert , Sverre 11, Olaf 7 og Otto 1 år gammel. Det fortelles at det var Ole som var interessert i gårdsdriften og at Lina ikke var så veldig glad for å gi slipp på bylivet. Amanda som nettopp hadde begynt i fotograflære i byen og Margit som tok pianotimer og ville bli pianolærerinne var heller ikke så ivrige på å flytte. Men Ole insisterte, og som et kompromiss beholdt de leiligheten i Bergen slik at de kunne reise til byen når de ville. Det hetes også at det ganske snart kom hest til gårds, Ole var glad i hester slik som faren Steffen.

(historien fortsetter..)

 

Ungdomsbilde (muligens forlovelsesbilde?) av Lina og Ole