Johannes Johannesson 

N. Askeland  Ø. Mjelde 

(1710-1746)

Back to "My genealogy page"

Page updated: 06-20-2001

Hanne Leira Knutsen

Genetic parents:

Johannes Johannesson Ø. Mjelde (1685-1749)

Kari Monsdtr. Ø. Mjelde (1674-1764)

Genetic children:     

Johannes (1733-1733)

Johannes (1735-1758)

Brita (1737-1803)

Olav (1739-1800)

Mons (1741-1741)

Gjertrud (1743-1743)

Mons (1744-1789)

 

Other relations:        

Wife:  

Synneva Olavsdtr. Kyrkjebruvik (1703-1788), married 1732

 

 

 

 

 

 

Sisters and brothers:

Anders (1708-1708)

Gjertrud (1713-1741)

Marta (1714-1786)

Anders (1717-1719)

Mons (1719-1797)

Anders (1721-1803)

Kari (1725-1811)

Basic Data:

Johannes eide ett  bruk i gården Ø. Mjelde, som han kjøpte ved skjøte 8. juli 1732.  Johannes døde bare 36 år gammel og etterlot seg konen Synnøve Olsdtr. og fire små barn.  Skiftet, som ble tinglyst 2.12.1746 ble delt med en halvpart til enken og en halvpart til de små barna Johannes, Ole, Mons og Brita. Synnøve ble gift med Mikkel Andersen Berge som bygslet gården til sin bror. Senere  overtok stesønnen  Mons Johannesen Synnøves del  av gården.

Johannes' eldste sønn Johannes døde i 1758, 23 år gammel. Da arvet enken hans 1/8 av gården på Øvre Mjelde. Hun het Britha Johannesdtr. S. Askeland (1732-1810). Senere bygslet hun gården bort til svogeren Mons Johannesson, som var yngste sønn til Johannes. Mons fikk også bygslet den delen av gården som broren Olav (Ole) og søsteren Brita hadde arvet.  Dermed hadde Mons hele gården, halvparten som arv etter moren og halvparten bygslet. Mons Johannesson sørget også for å få kongeskøyte på gården i 1759 slik at slekten fikk odel på gården.

 Mons var gift med Kristi Håvardsdotter som arvet halve gården da han døde i 1789. Den andre halvparten arvet hans fire barn. (Kristi Håvardsdtr. giftet seg senere med Mons' fetter Ole Monsen Øvre Mjelde, som eide  gården som senere skulle kalles Barbuane etter Kristi og Oles svigerdatter Barbu Knutsdtr. Veset, og ble dermed stammor til denne slekten)

Av gården som Kristi og hennes barn Johannes, Mikkel, Synnøve og Martha arvet, gikk Kristis halvpart i arv til svogeren og den første ektemannen Mons' bror Ole Johannesson Ø. Mjelde (gården som ble kalt Lussiane etter Oles svigerdatter Lussi), mens den andre halvparten ble overtatt av Kristis sønn Johannes Monsson som var gift med Jorna Olsdtr N. Mjelde - og gården ble hetende Jornane.

 

Sagaen om Øvre Mjelde og tre av brukene der er knyttet opp til tre kvinner: Barbu Knutsdtr. Veset, Lussi  Monsdtr. Småland og Jorna Oldstr. N. Mjelde som har gitt navnet til tre slekter. Tre kvinner som det sikkert hadde vært veldig spennende å kjenne!

(kilde: "Gardssoga for Mjedlagardana", s. 92)     

 

 

 

 

Johannes purchased one part in the Øvre Mjelde farm. when he married in 1732. His wife's name was Synnøve Olsd. and they had four children when he died 36 years old. His part in the farm was divided between the widow (one half) and his children Johannes, Ole, Mons and Brita (one half).  When Synnøve remarried Mikkel Anderson Berge, Mikkel's brother rented her part in the farm. Later, Johannes' son Mons inherited this property from his mother.

Later, when Mons' brother Johannes died  23 years old in 1758, his widow Britha Johannesdtr.  inherited 1/8 part of the farm, and this was rented  by her brother-in-law Mons Johannesson. In addition, Mons rented the rest of the farm which was inherited by his brother Ole and sister Brita and therefore controlled the whole farm. He also payed fto have a "King's letter"  issued so the farm would stay with the family.

Mons wife, Kristi Håvardsdotter, inherited  one half of the farm when he died in 1789. The other half was passed on to his four children. (Kristi married Mons's cousin Ole after his death. Ole was the owner of the Øvre Mjelde farm which was later to be named "Barbuane" after Krsti and Ole's daughter-in-law Barbu).

Kristi's inherited part of her husband's farm was left her former brother-in-law Ole Johannesson Øvre Mjelde (the farm which was later named "Lussiane" after Ole's daughter-in-law, Lussi). The other part of  this farm belonged to Krist's son Johananes Monsson, married to Jorna Olsdotter. And this farm was later to be called "Jornane" after Jorna.

For some reason the saga of the three families of Øvre Mjelde - Lussiane, Barbuane and Jornane  are closely connected to these  three strong women  Lussi, Barbu and Jorna - three very intriguing women!

(source: "Gardssoga for Mjedlagardana", p. 92)