Johannes Johannesson Ø. Mjelde            N. Askeland

 (1685-1749)

Back to "My genealogy page"

Page updated: 06-20-2001

Hanne Leira Knutsen

Genetic parents:

Johannes Andersson Rivenes Ø. Mjelde (1660-1731)

Marta Monsdtr. Ø. Mjelde (1650-1737)

Genetic children:     

Anders (1708-1708)

Johannes (1710-1746)

Gjertrud (1713-1741)

Marta (1714-1786)

Anders (1717-1719)

Mons (1719-1797)

Anders (1721-1803)

Kari (1725-1811)

 

Other relations:        

Wife:  

Kari Monsdtr. Ø. Mjelde (1674-1764), married 1706

 

 

 

 

 

 

Sisters and brothers:

Marta

Magdeli (1690-1778)

 

Basic Data:

Johannes Askeland var lensmann I Mjelde skipsreide og ble kalt Askelandslensmannen. Han eide to bruk på Øvre Mjelde. Han kjøpte også en part av Øvre Mjelde fra Nicolaus Jung Johan 31.3.1724 og en part til av gården fra rådmann Carsten Bagges enke 3.3.1731. Kjøpte nok en part fra Carsten Bagges enke 8.7.1732. Var gift med Mons Nilsens datter Kari og kjøpte farsgarden hennes på Øvre Mjelde. Senere flyttet de til N. Askeland der han kjøpte to av brukene.

Sønnene Johannes (Lussiane)  og Mons (Barbuane)  kom tilbake til Ø. Mjelde for å drive farfarens og morfarens bruk.Datteren Gjertrud døde før sin far, men barna hennes Johannes, Anna og Gjertrud Y. Arna arvet hennes del i Ø. Mjelde. Disse partene ble senere overtatt av onkelen Ole O. Vatle. Datteren Marta var gift med Ole O. Vatle. Hun arvet sin part i Øvre Mjelde etter sin far, senere overtok mannen Ole sin svigerinne Gertruds barns arvpart i Øvre Mjelde. Senere arvet marta sin mann og var eier av ett bruk i Øvre Mjelde. Sønnene Ole O. Rivenes og Johannes O. Ytre Arna arvet henne.

(Gardssoga for Mjedlagardana)  

Johannes var gift med Marta Monsdatter Øvre Mjelde som var datter av Mons Johannesson. Mons var født i 1616 og er nevnt 1645-58. 

Maleriet av Johannes henger på veggen hos "Lussiane" på Øvre Mjelde. Bildet er også omtalt i Folkebladet nr. 12 i 1920.