My family's ancestors:

The Steffensen Family, Haus | The Mjelde Family , Haus| The Anmarkrud Family, Aurdal | The Molbakken Family, Bergen | Name Index

 

Min morfars store "lidenskap" var slektsforskning. Det var et  stort arbeid han etterlot seg etter  mange timers studier av gamle kirkebøker. Resultatet var imponerende: han hadde oversikt over sin fars slekt helt tilbake til 1100-tallet. Dette er min families Mjeldeslektstre (Barbuane) fra Øvre Mjelde i Haus på Osterøy. I Torstein Selvik's  Gardssoga for Mjedlagardane. har jeg funnet historien om  Barbutunet som er oppkalt etter en kvinne som giftet seg med arvingen til gården.

        Mons Mjelde    Anna Mjelde

My maternal grandfather's parents Ole Monsen Mjelde and great grandmother Anna Mjelde from Øvre Mjelde, Haus.

             Kjersti Anmarkrud

My father's great grandparents Syver and Kjersti Anmarkrud from Valdres

 

En gren av min fars familie, Anmarkrudfamilien  fra Aurdal i Valdres, har lenge hatt slektsstevne  hvert tredje år, og min far har hele tiden  holdt "orden" på Kjersti og Syver Anmarkruds etterkommere. Vi er etterhvert blitt en imponerende flokk som samles på Binnhovdsetra i Valdres eller Holte i Øvre Eiker til hyggelige treff hvert tredje år. Av hensyn til personvernet kan jeg ikke legge et komplett familietre på web, men fordi  flere i familien er interessert å finne Kjersti og Syvers aner i Valdres, har denne slekten også fått sitt ættetre, og litt av slekten legges også ut på nett.. 

Min mormors pikenavn var Steffensen. Hennes farfar, Steffen, kom til Arna fra Melingen i Åsane (Hamre sogn). Steffens sønn, Ole, giftet seg meg Lina  Hartveit Øvre Mjelde (Lussiane) fra Haus på Osterøy. Hennes slekt har min morfar fulgt tilbake så langt kirkebøkene i Haus tillater. Lussibruket, liksom Barbutunet, er den andre av gårdene i Øvre Mjelde som er oppkalt etter en kvinne.

Sommeren 2000 var nesten 150 etterkommere etter Lina og Ole samlet i ungdomshuset i Mjeldalen til slektsstevne

        Ole Mellingen    Lina Steffensen

My great grandparents Ole Melingen Steffensen and Olina Maria Ø. Mjelde Steffensen.

    Knud Johnsen    Helene Johnsen

Knud and Helene Johnsen are my husband Atle's paternal great grandparents 

Atles (min manns) familie stammer også fra Osterøy, fra Hartveit i  Gjerstad som er nabosognet til Haus. Men Knud Jonsson  Hartveit beholdt ikke gårdsnavnet da han flyttet til Bergen. Han kalte seg Knut Johnsen og hans barn tok etternavnet Knutsen eller Knudsen. Knud, som giftet seg med Helene  Halvorsdotter, bosatte seg på Molbakken i Bergen. De fikk ti barn, og sammen danner de Molbakkeslekten. Knuds forfedre  fra Osterøy har jeg også en oversikt over. Molbakkeslekten har Atles onkel, Magnus Knutsen,  samlet.

På websidene mine har jeg inkludert alle bildene jeg har samlet og skannet de siste årene. Jeg har også laget et navneregister for å gjøre søk etter navn i slekten enklere. My website includes family trees and old family photos . I have also listed all names in the family tree in a name index, to make it possible to search the family trees by names. 

Please feel free to copy any information you need for your genealogy research. I hope you will share new information  - or if you find any information missing - about these families  with me! 

Page updated: 1-8-2011

Hanne Leira Knutsen